Bijzondere bijstand: 

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

U kunt deze aanvragen via Mijn Gemeente 

 

Individuele inkomenstoeslag: 

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee. Deze regeling vervangt de langdurigheidstoeslag, die sinds 1 januari 2015 niet meer bestaat.

 

WMO: wet maatschappelijk ondersteuning

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft.

 

PGB: Persoonsgebondenbudget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zzp'er of een mantelzorger.

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen:

Als u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen of een betalingsregeling te treffen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en soms ook hondenbelasting.

 

Kwijtschelding waterschapsbelastingen:(waterschap den Dommel) 

Kunt u uw aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Het waterschap beoordeelt of u in aanmerking komt aan de hand van uw inkomen, vermogen en uitgaven. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

 

Bijdrage kosten kinderopvang:

De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register.

 

Meedoenregeling (Tilburg)

Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een minimuminkomen dan is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus maken uit diverse activiteiten.

Declaratiefonds (o.a. Oisterwijk):

U krijgt een bepaald budget toegewezen. Van dit budget kunt u gebruik maken van culturele, sociale of educatieve activiteiten.

 

T-Pakket (Tilburg)

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er het T-Kindpakket. Dit is een verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd.

 

Stichting leergeld:

ia ruim 80 lokale Leergeld stichtingen biedt stichting leergeld kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

 

 

Collectieve Zorgverzekeringen: (Tilburg)

Een goede zorgverzekering is belangrijk. Toch wilt u niet teveel betalen. De gemeente Tilburg biedt samen met CZ en VGZ een zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen.