Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat een stapje verder dan budgetcoaching.
Door middel van budgetbeheer wordt, binnen korte tijd, rust en overzicht gecreëerd. Op vrijwillige (en meestal tijdelijke) basis worden uw inkomsten/uitgaven beheerd. Uw vaste lasten en de (eventuele) aflossingen van uw schulden worden maandelijks betaald.
 
Hierdoor zal er weer snel een balans ontstaan in uw inkomsten en uitgaven. Er worden reserveringen gemaakt voor onverwachte uitgaven, auto onderhoud en voor bv. extra ziektekosten.
 
Budgetbeheer kan u op termijn veel geld besparen. Er kunnen geen nieuwe schulden ontstaan en u bespaart (eventuele) incasso en/of deurwaarderskosten uit. Veel mensen vinden het ook lastig om te sparen en/of te reserveren voor onvoorziene kosten. Ze vinden het dan ook heerlijk dat er door het inzetten van budgetbeheer weer wordt gespaard (na het – eventueel – aflossen van de schulden).
 
Wilt u meer informatie, heeft u vragen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Totaal budgetbeheer, is voor velen de uitkomst om van de maandelijkse financiële lasten verlost te worden.
Als u besluit tot deze mogelijkheid gaan wij voor minimaal 1 jaar, maar langer kan ook indien u dat wenst, uw inkomsten en uitgaven volledig beheren. Dit houdt in, dat uw totale inkomsten op een nieuw te openen en op uw naam staande rekening worden gestort. U krijgt “leefgeld”, ook wel “huishoudgeld” genoemd. Hieronder wordt verstaan: “het geld wat u nodig heeft voor uw dagelijkse/wekelijkse boodschappen en eventueel kledinggeld”. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden en wordt samen met u vastgesteld. Over dit “leefgeld” krijgt u de beschikking, over de rest van uw inkomen niet. Uw inkomsten worden besteed aan alle vaste lasten, verzekeringen, enz. en er wordt indien mogelijk ook een “spaarpotje” opgezet. De administratiekosten berekenen wij door aan u, uw sponsor*, of gemeente waar hiervoor meestal bijzondere bijstand voor aangevraagd kan worden. Door op deze manier te werken, voorkomt u dat u nieuwe schulden maakt. Zo valt ook de financiële druk weg van al die rekeningen en de druk van het bijhouden van de wekelijkse, maandelijkse of de kwartaalbetalingen. U kunt uw leven weer meer inhoud gaan geven en zich met andere “belangrijkere” zaken bezig gaan houden. Tijdens de evaluatiegesprekken, met u, uw hulpverlener en eventuele andere betrokkenen, wordt er besproken of u al weer een gedeelte van de financiën en/of betalingen over zou kunnen en willen nemen met als doel om zo weer snel zelfstandigheid en handigheid in uw eigen budgetbeheer te verkrijgen. Het is zelfs mogelijk om een eigen kasboekje binnen onze software te verkrijgen waardoor het voor u nog makkelijker wordt om uw financiën stabiel te krijgen.  

 

* Een "Sponsor" is iemand die voor u de kosten betaalt die wij moeten maken, zodat uw totale budget besteed kan worden aan de aflossing van uw schulden. Met een sponsor bedoelen wij: "Een persoon, fonds, organisatie, instelling, kerk, gemeente, stichting e.d."