Voor iedereen is er een oplossing.  Mocht blijken dat u zelf onze kosten niet kunt dragen zoeken wij naar andere oplossingen of dienen onze rekening in bij de gemeente. De kosten mogen geen reden zijn dat u geen hulp zoekt. 

 

 

 

intake                                                                                                                                         Gratis

 

                                                         

 

 

 

 

Kosten voor de werkgever bij hulp aan hun werknemers

We bekijken de financiële situatie, zorgen voor een duidelijke administratie en een juiste berekening van het VTLB (vrij te laten bedrag bij loonbeslag). Daarnaast coachen we uw medewerkers gedurende 3 maanden. Dit coachen gebeurt 1 op 1 bij uw medewerker thuis of bij u op het bedrijf. 

Kosten voor dit traject (circa 4 maanden)                                                                              490,25 excl. btw

 

Indien er ook sprake is van problematische schulden                                                           660,75 excl. btw

We gaan contacten leggen met de schuldeisers, maken betalingsafspraken en

nemen de financiën gedurende 4 maanden over. Dit traject loopt in totaal

36 maanden (4 maanden plus 32 maanden schuldhulp).

De overige 32 maanden bedragen de kosten                                                                         €    153,36 incl. btw per maand

Hiervoor kunt u uw medewerker laten kiezen (of afspraken maken i.v.m verrekening)

 

Na deze 4 maanden bestaat ook de mogelijkheid voor debtcoaching

we kijken dan over de schouder mee met alle financiële zaken die client verricht.

De kosten hiervoor, bedragen                                                                                                   280,40 excl. btw

                                                                                                                                                       voor 8 maanden

We hebben minimaal 1 x per 14 dagen contact met de medewerker,

vaker indien nodig. De kosten hiervan zijn in de prijs meegenomen. 

(De cliënt ontvangt een code waarbij zowel hij/zijzelf als wij inzicht hebben)