Beschermingsbewind

De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren.

 

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van het tarief is afhankelijk of het om een éénpersoons-of meerpersoonshuishoudens gaat en of er problematische schulden aanwezig zijn. Onderstaand is e.e.a. in een schema weergegeven.

 

Noodzakelijke extra werkzaamheden worden pas gefactureerd na voorafgaande toestemming van de kantonrechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra werkzaamheden die een verhuizing of de verkoop van een woning met zich meebrengt.

 

Indien uw inkomen op of rond bijstandsnorm is of er onvoldoende draagkracht is door bijvoorbeeld beslaglegging door een schuldeiser(s) kunnen we bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind. Bij toekenning van de bijzondere bijstand betaalt uw gemeente de kosten voor beschermingsbewind. 

 

INPULLS SUPPORT

We berekenen een standaard "aanbel-tarief"    van   €  3,--

Het 1ste uur berekenen we                                                       € 19,40

Het 2de en 3e uur berekenen we                                            €  16,00

 

Er bestaat ook een mogelijkheid om een strippenkaart te kopen. U koopt dan 10 uur support in voor €  150,--. De kaart heeft een geldigheid van 3 maanden.