Vast gestelde tarieven.

 

De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Het maakt hierbij verschil of het om een 1-persoons-of een meerpersoonshuishoudens gaat. Daarnaast kijkt men of er ook sprake is van schulden. Onderstaand is e.e.a. in een schema weergegeven.

 

Noodzakelijke extra werkzaamheden worden pas gefactureerd na voorafgaande toestemming van de kantonrechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra werkzaamheden die een verhuizing met zich meebrengt. 

 

Indien u inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm kunnen we bijzondere bijstand voor u aanvragen. Uw gemeente betaald dan uit het potje "bijzondere bijstand" uw factuur.