Schuldhulpverlening

 
 
Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost in principe nooit meer dan drie tot vijf jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen!
Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:
• U mag geen nieuwe schulden maken en moet de vaste lasten op tijd betalen.
• U ondertekent een schuldregelingsovereenkomst.
• U dient de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden.
 
Afloscapaciteit
De schuldhulpverlener berekent de afloscapaciteit: het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Daarvoor berekent de schuldhulpverlener eerst het 'Vrij Te Laten Bedrag' (VTLB): het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven. Het netto-inkomen minus het VTLB geeft de afloscapaciteit.