Werkgevers

 
Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om externe hulp in te schakelen. Wij helpen met budgetbegeleiding én budgetbeheer. Wij bieden medewerkers korte, intensieve trajecten met persoonlijke begeleiding. Aan het einde van het traject is de financiële situatie van de medewerker weer op orde en stabiel en heeft hij geleerd deze zelfstandig te onderhouden.
 
Verzuim door schulden
Volgens onderzoek (Nibud) is 1 op de 6 ziektemeldingen toe te schrijven aan financiële problemen. Voor u als werkgever hangt hier natuurlijk een kostenplaatje aan.
 
Kosten verzuim bij financiële problemen
Een medewerker met financiële problemen kost per jaar volgens onderzoek van het Nibud, 20% aan productiviteitsverlies en 9 verzuimdagen. Uitgaande van een modaal inkomen van € 33.276,- zijn de kosten van productieverlies ongeveer €7500,- per jaar of oplopend afhankelijk van de problematiek
 
Kosten inzet van een budgetcoach
De kosten inzet van een budgetcoach bedragen eenmalig ongeveer € 390,-(afhankelijk van de achterliggende problematiek).
(exclusief 21% BTW)
 
Loonbeslag
Wordt u geconfronteerd met loonbeslagen? Dan bent u verplicht uw medewerking hieraan te verlenen. Helaas worden loonbeslagen vaak gelegd zonder dat men rekening heeft gehouden met het juiste vrij te laten bedrag. De inkomsten voor uw werknemer worden hierdoor te laag, waardoor er weer meer problemen ontstaan. Laat het loonbeslag meteen goed berekenen, dit voorkomt grotere problemen.
 
Inning bestuursrechtelijke premie
Heeft uw werknemer, door welke oorzaak dan ook, een achterstand in de premiebetaling van zijn zorgverzekering? Het Zorginstituut Nederland (ZIN) geeft u opdracht deze bestuursrechtelijke premie in te houden. Door hulp in te roepen kan dit ongedaan gemaakt worden.
 
Voor meer informatie m.b.t. ondersteuning kunt u bellen met 06-28268405 of aanvragen via het contactformulier.